Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων από τον ΟΑΕΔews

Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Τα κριτήρια και ποιους αφορά

Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα σύμφωνα με απόφαση του ΟΑΕΔ.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων, αφορά ανέργους υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ότι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, ότι έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και ότι είναι ηλικίας μεταξύ 30 έως 66 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάρκεια της απασχόλησης των ανέργων ορίζεται σε 12 μήνες. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης μισθωτών και ημερομίσθιων ωφελούμενων ανέρχεται στα 18 ευρώ και μέχρι το ανώτατο 25 ημέρες τον μήνα.

Οι συνολικές αποδοχές καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Από το σύνολο των 10.000 θέσεων, οι 5.680 προορίζονται για επιχειρήσεις στις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βόρειου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ οι υπόλοιπες 4.320 στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την υποβολή της αίτησής τους είχαν απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

pigi:newsbeast.gr